Daňové přiznání

Kdy a jak podat

Každoroční strašák jménem daňové přiznání vás nemusí děsit, připravíte-li se na něj předem a budete vědět vše podstatné od termínů, způsobu podání a placení, až po únikové cesty v podobě odkladu pro případ, že byste jej nemohli podat včas.

Datum podání

Tak předně, povinnost podat daňové přiznání nemají jen podnikatelé, ale i ti z vás, kteří máte dvě a více souběžných zaměstnání, kteří si přivyděláváte pronájmem anebo máte jiné zdanitelné příjmy. Patříte-li mezi ně, vyznačte si v diáři datum 1. dubna, jelikož to je první termín, do kterého můžete daňové přiznání podat. Zároveň je to i termín, do kterého můžete finančnímu úřadu oznámit odklad v případě, že nemáte ještě dostatek podkladů a je jasné, že přiznání už zpracovat nestihnete. Jste-li v  této situaci, pak si vyznačte ještě druhé datum, a to 1. červenec, protože odklad je tříměsíční. V takovém případě následně musíte zplnomocnit daňového poradce, který vám daňové přiznání zpracuje. Platba daně je však nakonec stále na vás. To musí proběhnout do 1. července.

Daňoví poradci

Službu zpracování a odkladu daňového přiznání dnes vykonávají daňoví poradci - fyzické i právnické osoby. Sice vás jejich služby budou něco stát, ale protože znají svou branži dokonale a vědí, z čeho daň odvést musíte, z čeho nikoli a jaké existují daňové bonusy a slevy, může se dost dobře stát, že vám ušetří více, než kolik vás oni sami stáli. A to je něco, co se opravdu vyplatí, obzvlášť když na sebe navíc vezmou zodpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby. Za svou práci totiž tito lidé ručí a jsou proti chybám pojištěni ze zákona. Nechcete-li si ale najímat specializovanou osobu, můžete si s trochou šikovnosti a času poradit sami.

Vyplnění formuláře

Způsobů, jak vyplnit daňové přiznání, je dnes bezpočet. Nejběžnější je vyplnit růžové formuláře ručně. V takovém případě si formulář buď musíte vyzvednout na finančním úřadu osobně anebo si vzor formuláře stáhnout, nejčastěji ve formátu XLS pro Excel nebo v PDF, a vytisknout, což stačí i černobíle. Všechny potřebné aktuální tiskopisy a formuláře je možné najít na stránkách České daňové zprávy stejně jako vyplněné vzory. Nemáte-li ale chuť klasicky vysedávat nad papíry a vyhovuje vám více klávesnice nežli tužka, pak vám stránka nabízí navíc i interaktivní formuláře, které jsou ve formátu PDF i XLS a do kterých můžete informace vpisovat přímo v počítači. Konečný dokument pak stačí opět vytisknout a odeslat na příslušný finanční úřad. U těchto variant musíte počítat ale s tím, že na poštách budete nuceni vystát nekonečné fronty, které se tam ke konci března pravidelně tvoří. Snad vás potěší, že se tomu všemu lze vyhnout. Podat daňové přiznání totiž můžete i elektronicky.

Elektronický formulář

Elektronických formulářů je dnes hned několik, ale mírně se od sebe liší například funkcemi, na což byste si měli dát pozor. Neznámější je oficiální aplikace EPO od Ministerstva financí a inteligentní formuláře programu 602XLM Form Filler. Jsou zdarma, bezpečné a kromě zabudovaných nápověd či průvodců oplývají také kontrolou zadaných dat a automatickým výpočtem údajů. Máte-li zařízenou datovou schránku, pak 602 XLM Form Filler má oproti EPO ještě jednu výhodu. Nevyžaduje elektronický podpis a odeslat tiskopis můžete i bez přihlášení do datové schránky. Stačí jen navolit konečný finanční úřad, zadat ID své datové schránky a je to. U EPO musíte mít onen elektronický podpis, který celý proces trochu komplikuje. Tak či onak je tou největší výhodou této cesty to, že na závěr stačí vždy stisknout jen tlačítko odeslat. I kdybyste to udělali minutu před půlnocí 1. dubna, máte pořád vystaráno.

Placení daní

Na závěr je ještě nutné zmínit se několika slovy o placení. U podání hraje hlavní roli datum a čas, tedy razítko pošty, respektive čas elektronického odeslání. U platby daně je však rozhodující datum došlé platby, a tak si snad můžete do diáře ještě zapsat poznámku „zaplatit s předstihem“. Takto připraveni vás už snad konec března a podání daňového přiznání děsit nebude tak jako minulé roky.